Loading

Заявка

Регистрация

Запазване на работно място


С попълването и изпращането на заявката се счита, че Клиента е дал своето съгласие за предоставянето на личните си данни, необходими за сключването и изпълнението на съответния договор със СО КАРТЕЛ. Личните данни се обработват и съхраняват от СО КАРТЕЛ в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимите подзаконови нормативни актове.

Заплащането е чрез банков превод по сметката на СО Картел. При сключване на 12-месечен договор клентът се възползва от намалени 10% от цялата стойност на услугата.

Попълнете първо ЕИК за да ползвате данните от предишна заявка.


Трябва Ви счетоводство? Ние сме тук, за да Ви помогнем!
ФСК Картел е насреща за всички финансови и юридически въпроси