Loading

Услуги

Пакети

Основни офис пакети

СО КАРТЕЛ предлага своите услуги в пакети, определени в зависимост от вида включени опции и срока на ползването им, като част от посочените по-долу пакети и услугите не могат да бъдат предоставяни самостоятелно. Всички цени, са без включен данък в/у добавената стойност и се отнасят само и единствено за посочените в Тарифата Пакети. Всички Допълнителни услуги, които не са изрично включени в съответния Пакет се заплащат допълнително.

При сключване на 12- месечен договор клиентът се възползва от намаление 10% от цялата стойност на услугата по договора.

Виртуален
адрес
120 лв
месечна такса
 • Наем на административен адрес за седалище на компания.
 • Наем на адмиснистративен адрес за кореспонденция с Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт и други държавни агенция ( получаване/ препращане на официална кореспонденция, писма и покани ).
Виртуален
адрес ПЛЮС
140 лв
месечна такса
 • Наем на административен адрес за седалище на компания.
 • Наем на адмиснистративен адрес за кореспонденция с Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт и други държавни агенция ( получаване/ препращане на официална кореспонденция, писма и покани ).
 • Телефонен секретар и асистенция ( предоставя се местен телефонен номер и офис асистент, който да се грижи за всички входящи обаждания и запитвания ).
 • Бизнес кореспонденция с клиенти, доставчици, партньори ( получаване/ препращане на официална кореспонденция, писма, покани и брошури).
Бизнес
салон
160 лв
месечна такса
 • Наем на административен адрес за седалище на компания.
 • Наем на адмиснистративен адрес за кореспонденция с Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт и други държавни агенция ( получаване/ препращане на официална кореспонденция, писма и покани ).
 • Телефонен секретар и асистенция ( предоставя се местен телефонен номер и офис асистент, който да се грижи за всички входящи обаждания и запитвания ).
 • Бизнес кореспонденция с клиенти, доставчици, партньори ( получаване/ препращане на официална кореспонденция, писма, покани и брошури).
 • Възможност за резервация на конферентна зала за неограничено време. Запитванията се обработват на база първа по време, подадена заявка.
 • Бизнес кетъринг ( достъп до WIFI, кафе, храна и напитки за до 4 участника. За всеки допълнителен участник се заплащат 5 лв. )
Споделено офис
пространство
180 лв
месечна такса
 • Наем на административен адрес за седалище на компания.
 • Наем на адмиснистративен адрес за кореспонденция с Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт и други държавни агенция ( получаване/ препращане на официална кореспонденция, писма и покани ).
 • Телефонен секретар и асистенция ( предоставя се местен телефонен номер и офис асистент, който да се грижи за всички входящи обаждания и запитвания ).
 • Бизнес кореспонденция с клиенти, доставчици, партньори ( получаване/ препращане на официална кореспонденция, писма, покани и брошури).
 • Възможност за резервация на конферентна зала за неограничено време. Запитванията се обработват на база първа по време, подадена заявка.
 • Бизнес кетъринг ( достъп до WIFI, кафе, храна и напитки за до 4 участника. За всеки допълнителен участник се заплащат 5 лв. )
 • Възможност за резервация на едно работно място с достъп до Wi-Fi, телефон, скенер, принтер, офис консумативи.
Екстри

Допълнителни услуги

Wi-Fi
Достъп до високоскоростна и надеждна Интернет връзка чрез Wi- Fi до всяка една точка в офиса.
телефон и факс *
Предоставяне на телефонен номер и офис асистент, който се грижи за всички входящи обаждания.
принтер, скенер **
Възможност за използване на принтер, скенер или копирно устройство за всяко едно работно място.
консумативи
За всяко споделено работно пространство са на разположение допълнителни офис консумативи.
кафе и чай
Функционална и модерна кухня, оборудвана с уреди за приготвяне на кафе, чай или други топли напитки.
кетъринг
Бизнес кетъринг с включени храна и напитки за до 4 участника (+ 5 лв за всеки допълнителен участник )
счетоводство
Предлагаме посредничество при нужда от финансови и счетоводни услуги, съобразени с МСС, НСС.
правна консултация
Възможност за наемане на високо квалифицирани юристи в областта на данъчното законодателство.
 

* СО КАРТЕЛ предлага на клиентите си на разположение техника ( телефонни апарати, принтери, факсове ) и други мебели в напълно изправно състояние. Устройствата са редовно тествани за изправността им, тяхната функционалност се поддържа редовно и тяхното ползване от страна на клиента трябва да бъде съобразено със съответното им предназначение. Всяка неправомерна употреба е забранена. Повреди, възникнали в следствие от неправомерна употреба са за сметка на клиента.

 

** Ползването на печатни и копирни услуги, включва право на отпечатване и/или копиране на до 50 черно-бели страници и на до 10 цветни страници. Отпечатването или копирането на допълнителни страници са заплаща съгласно цените, посочени в Тарифата под "Допълнителни услуги".

Трябва Ви счетоводство? Ние сме тук, за да Ви помогнем!
ФСК Картел е насреща за всички финансови и юридически въпроси